Sosiale bier, samfunnsdannende insekter i familien humler og bier (Apidae). Bortsett fra snyltebier og snyltehumler er hunnenes bakben hos de fleste omdannet til et organ for innsamling av pollen, idet pollen og nektar brukes som fôr til larvene. Til de sosiale biene hører bl.a. honningbien og humlene (Bombus). Se sosiale insekter.