Snyltebier, bier som legger sine egg i andre biers bol og hvor larvene ernærer seg av vertens matforråd. Slikt levevis er vanlig hos de solitære bislektene Sphecodesi familien Halticidae, der artene er små med rød bakkropp, og Nomada i familien Anthophoridae, der artene oftest er vepsefargede og nesten ubehåret. De norske snyltebiene utnytter bolene til sandbier og jordbier.