Smørbukk, (tidligere regnet til Sedum), flerårig art i bergknappfamilien. 20–50 cm høy, med motsatte, tykke blad og gulgrønne blomster i halvskjerm. Vanlig på tørre steder i lavlandet. Navnet har også vært brukt om rosenrot.