Skjortering, ring med torn til å holde skjorte, serk eller undertrøye sammen med. Brukt av barn og voksne, kvinner og menn, i stedet for eller sammen med søljer og halsknapper. Det kan ofte være vanskelig å skille mellom en skjortering og en sølje. Skjorteringens grunnform er en enkel ring som kan være mer eller mindre utsmykket. Noen typer skjorteringer kan ha vedheng. Stolpering er en dreven, bred ring med gravert bladornament. Vanlig i Valdres, Hallingdal og Numedal, men også brukt andre steder. Krosstornring har to korslagte torner som er fastloddet i den ene og løse i den andre enden. Krusering er pålagt kruser og knupp og har av og til vedheng som ringer med kruser og skålløv; vanlig mange steder.