Sivil verneplikt, eller siviltjeneste var tidligere en arbeidsplikt for vernepliktige som var fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Tjenestens lengde var opprinnelig 18 måneder, men ble gradvis forkortet til tolv måneder. Personer som avtjente sivil verneplikt ble kalt sivilarbeidere. Sivil verneplikt ble opprinnelig kalt sivil tjenesteplikt.

Faktaboks

Uttale
sivˈil verneplikt
Også kjent som

siviltjeneste

Ordningen med sivil verneplikt ble avskaffet av Stortinget i 2012. Bakgrunnen var at Forsvarets behov for rekrutter var langt mindre enn antallet ungdommer som er pålagt verneplikt, og at bortfall av sivil verneplikt derfor i liten grad ville påvirke Forsvarets operative evne. Stortingets vedtak om å avvikle ordningen åpnet likevel for at den kan gjeninnføres.

Sesjonsplikt for alle er videreført, og retten til å nekte militær tjeneste på pasifistisk grunnlag er opprettholdt. Med den nye loven medfører dette derimot at de som får søknaden innvilget, blir fritatt, uten å måtte gjennomføre sivil tjeneste i stedet for en militær førstegangstjeneste.

Administrasjon

Ordningen med sivil verneplikt ble forvaltet av Justisdepartementet, gjennom Siviltjenesteadministrasjonen. Forvaltningen inkluderte myndighet til å avgjøre saker om fritak for militær tjeneste av overbevisningsgrunner, til å forestå administrasjonen av tjenesten for sivilt vernepliktige. Departementet fastsatte også regler og bestemmelser for siviltjenesten i medhold av lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner av 19. mars 1965.

Fra 2000 ble det innført et system med egenerklæring som grunnlag for søknader om fritak av overbevisningsgrunner. Tidligere ble den enkelte som søkte fritak innkalt til politiforhør. Dermed ble det en mer ensartet behandling, som i hovedsak medførte at søknader ble innvilget så lenge kriteriene var oppfylt.

De sivilt vernepliktige ble administrert av Siviltjenesten, som holdt til i Dillingøy leir, i Moss kommune. Tjenesten sto under sivil ledelse og var uten forbindelse med militære innretninger eller foretak.

Tjeneste

Siviltjenesten ble i overveiende grad avtjent innenfor helse- og sosialsektoren, en del arbeidet i humanitære organisasjoner, institusjoner, forskningsinstitutter og lignende. Den sivile førstegangstjeneste var opprinnelig på 16 måneder, og ble i 2006 redusert fra 13 til 12 måneder. Sivile vernepliktige gjennomgikk en innledende periode i Dillingøy leir eller Hustad leir (nedlagt i 2004).

Antallet vernepliktige sivilarbeidere varierte i 1950- og 1960-årene fra vel 300 til 1100 per år – fra 1970-årene lå tallet på rundt 2000. I 1998 var det 3008 personer som søkte fritak av overbevisningsgrunner, mens tallet i 2010 var sunket til 345.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Jon Grepstad

I artikkelen "sivil verneplikt" er det feil at siviltenesta opphavleg var 16 månader, ho var ei tid 18. Ein må gå gjennom historia. "sivil verneplikt" er elles ei nemning som kom inn på eit seint tidspunkt, ca. 1998. Nemninga før den tid var "sivil tenesteplikt".

skrev Dag Leraand

Takk for påpekningene! Feilene er nå rettet opp.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg