Sinkfarger, sinkforbindelser som brukes som pigmenter i maling og lakker. Til disse hører sinkkromat (sinkgult), sinkoksid (sinkhvitt) og sinksulfid (som sm.m. bariumsulfat utgjør litopon).