Sinkhvitt, kjemisk det samme som sinkoksid, ZnO, tidligere den mest benyttede hvite malerfarge, nå mer og mer fortrengt av titanhvitt. Sinkhvitt har middels god dekkevne, er meget motstandsdyktig mot luft og svertes ikke av hydrogensulfid. Sinkhvitt har vært brukt som malerfarge siden ca. 1845; i nyere tider ofte blandet med andre hvite malerfarger som titanhvitt og litopon.