Sinkgult, sitrongult til gult sinkkromat, uorganisk pigment, malerfarge, med sammensetning noenlunde svarende til K2O·4ZnO·4CrO3·3H2O. Sinkgult er lysbestandig, påvirkes ikke av hydrogensulfid og virker korrosjonsbeskyttende. Det brukes i grunningsmaling for stål og aluminium, men kan bare benyttes for overvannskonstruksjoner pga. høy løselighet i vann. En av de sterkeste lungekreftfremkallende forbindelsene som finnes.