Sanctitas, 'hellighet'. Uttrykket brukes i ærbødighet overfor det hellige embete, ved henvendelser til eller omtale av paven (sua sanctitas, 'Hans Hellighet'). Tilsvarende betegnelser har også de østlig-ortodokse kirker for sine øverste ledere. Tidligere også brukt om den østromerske keiser og om biskoper.