Begreper i katolisismen

Katolisisme er en retning innen kristendommen som er organisert i Den katolske kirke og følger Den katolske kirkes tradisjon og troslære.Katolisismen vokste fram som en egen trosretning etter delingen av kristendommen i den latinske og ortodokse kirke. Dette skjedde i 1054, i det som kalles det store skisma. Den katolske kirke har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma med paven som øverste leder.Ordet katolsk stammer fra det greske 'universell' eller allmenn, og navnet henspiller på at kirken henvender seg til hele menneskeheten. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Stensvold

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 74 artikler: