Ringspinner, sommerfuglart i spinnerfamilien Lasiocampidae. Den har okergule til svakt rødlige vinger med et mørkere tverrbånd over forvingene, lodden kropp og 26–38 mm vingespenn. Arten flyr fra juli til august og forekommer i Sør-Norges kyststrøk. De hvitgrå eggene blir lagt i ringer som en mansjett rundt kvister av frukttrær og andre løvtrær. Larvene blir 4 cm. De er først gråsvarte, senere med smale lengdestriper i hvitt, rødgult og blått, spredt håret. De lever i kolonier på bladene i et fellesspinn. Forholdsvis vanlig i Oslo-området og i Agder, hvor det sporadisk har vært noe skade i planteskoler.