Reintallsreduksjon er reduksjon av antallet tamrein i en siida eller et reinbeitedistrikt som følge av at reintallet overstiger reintallet som er fastsatt i beitegrunnlaget som siidaen disponerer.

Reinbeitedistriktenes bruksregler

Det følger av reindriftsloven §§ 57 og 58 at reinbeitedistriktene skal utarbeide bruksregler som skal godkjennes av statsforvalteren. Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av reinbeitedistriktets beiteressurser. Etter § 60 skal det i disse bruksreglene blant annet fastsettes et øvre reintall for den enkelte sommersiida, fastsatt ut fra det beitegrunnlaget siidaen disponerer.

Dersom reintallet overstiger det øvre reintallet, skal siidaen utarbeide en reduksjonsplan. Om dette ikke gjøres, skal hver siidaandel redusere det overskytende antall forholdsmessig.

Pålegg fra myndighetene

Dersom dette ikke følges opp, kan reindriftsstyret eller statsforvalteren gi pålegg om forholdsmessig reintallsreduksjon og ilegge sanksjoner i medhold av reindriftsloven kapittel 11. Slikt pålegg om forholdsmessig reintallsreduksjon er gitt i flere reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark, hvor det har vært utfordrende å få til overensstemmelse mellom myndighetens fastsatte reintall og antatt beitegrunnlag.

Forholdsmessig tvangsreduksjon reiser imidlertid flere ulike problemstillinger knyttet til blant annet vern av eiendom etter Den europeiske menneskerettskonvensjon første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK P1-1) og Grunnloven § 105.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Øyvind Ravna: Same- og reindriftsrett (2019) side 371–386.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg