Rødfrynset bjørnespinner, sommerfuglart i familien bjørnespinnere, Arctiidae. Hannens forvinger er oker- til sitrongule, hunnens rustgule, hos begge med røde frynser langs kanten. Bakvingene er mørkere. Vingespenn ca. 4 cm. Arten er vanlig i Norge fra juli til august på skogsenger og lyngmark sør for Trøndelag. Hannene flyr av og til om dagen. Larvene lever på arter av kjempefamilien, maurefamilien og løvetann.