Pyranoser, (av pyro-, gr. 'opp' og -ose), sukkerarter der den ringformede molekylstrukturen dannes av fem karbonatomer og ett oksygenatom. Pyranoseformen er den vanlige, stabile monosakkaridmodifikasjonen. Se karbohydrater.