I noteskrift en buet strek med variabel betydning. Brukes blant annet for å angi at to eller flere noter med samme tonehøyde skal bindes sammen til en samlet verdi (bindebue); at noter med ulik tonehøyde som er bundet sammen, skal utføres legato (legatobue); hvordan notene skal betones (betoningsbue); rekkevidden av en musikalsk setning (fraseringsbue); at flere noter skal synges på en stavelse (sløyfebue).