Timeverk er én persons arbeid én time, og brukes som et mål på arbeidet.