Timeverk, en persons arbeid én time, brukes som et mål på arbeidet.