Problematisk, som det er vanskelig å bringe klarhet i, innviklet; tvilsom, usikker, betenkelig.