Tjenestemerke, frimerke innført i det norske postverket 1. jan. 1926 da loven om portofrihet for offentlig post ble opphevet, avskaffet 1. april 1985. Det ble i alt utgitt 137 tjenestemerker.