Porsfamilien, tofrøbladet plantefamilie med 40 arter i 4 slekter, representert over hele Jorden. Trær og busker med rakler og kjertler som skiller ut et aromatisk stoff. Én art i Norge, pors.