Poop, kort dekk over hoveddekket akterut på et fartøy. Også om det akterste av hoveddekket og om rommet under poopen.