Plumbum, bly. I farmasien ble det tidligere brukt flere blysalter og blypreparater: blyacetat, blyeddik, blyoksid, blyplaster, blysalve og blyvann. Blyforbindelsene er giftige og anvendes ikke lenger i medisinen.