Pestrot, planteslekt i kurvplantefamilien. Hos de fleste artene kommer blomsterstengelen frem om våren før bladene som siden danner en grunnstilt rosett. Hann- og hunnplanter. Ca 20 flerårige arter i nordlige tempererte strøk. I Norge tre, men bare fjellpestrot er opprinnelig viltvoksende. Legepestrot og hvitpestrot, begge med store, hjerteformete, rabarbralignende blad, og japanpestrot, med store, nyreformede, tannede blader, finnes av og til forvillet, legepestrot langs kysten nord til Nordland, hvitpestrot særlig omkring Kristiansand, og japanpestrot på steder med særlig næringsrik jord i Sør-Norge.