Fjellpestrot, flerårig urt i kurvplantefamilien. 10–50 cm høy, med hvite eller rødlige blomster tidlig om våren, bladene minner om hestehovblad. Fjellpestrot vokser på våte steder på næringsrik grunn i fjellet, i Nord-Norge også i lavlandet.