Pepperrottre, treart i familien Moringaceae, stammer fra Øst-Asia. Det dyrkes mange steder i tropene som gummiplante. Røttene smaker som pepperrot og blir brukt som krydder. Frøene, behennøtter, inneholder en fet olje, behenolje (benolje), som brukes i såpe- og parfymeindustri, tidligere også til finere maskiner og til urmakerolje.