Behennøtter, frøene av pepperrottre, Moringa oleifera og andre arter i slekten Moringa, gir ved pressing en verdifull olje, behenolje eller benolje, som brukes i såpe- og parfymeindustri, tidligere også til finere maskiner og til urmakerolje.