Pengebeløp som blir deponert av den som får utlevert en gjenstand, og som tilbakebetales når gjenstanden returneres.