Depositum, gjenstand som er deponert; pant, sikkerhet; se deponering.