Pallium, i den romersk-katolske kirke betegnelse for en hvit ullkrage med seks svarte kors som bæres av paver og erkebiskoper; opprinnelig et senromersk embedstegn, et langt klede som ble drapert rundt skuldrene og falt ned som et bredt bånd foran og bak. Det hadde opprinnelig ingen særlig forbindelse med pavestolen, men fra 800-tallet av ble det obligatorisk for metropolitanbiskoper (erkebiskoper) i den vestlige kirke å få seg tildelt palliet av paven. Tilsvarende omoforion i den greske kirke.