Militær satellitt konstruert for å følge skipstrafikk på havet eller f.eks. kjøretøyers bevegelse i felten. Er vanligvis utstyrt med radar.