Osculatorium, kysseplate (også kalt pax, 'fred'), en plate, vanligvis med en fremstilling av Kristus på korset på fremsiden og et håndtak på baksiden, som fra senmiddelalderen av ble brukt for å formidle fredskysset før altergangen fra forrettende prest til dem som stod i korstolene og til legfolket. Gjeninnføringen av fredshilsenen i den katolske messeliturgi har gjort denne gjenstanden overflødig.