Enantiomer, en (av de to) isomerene av et stoff som har speilbilde-isomeri. Muligheten for speilbilde-isomeri foreligger f.eks. når et karbon- eller svovelatom har fire ulike grupper bundet til seg. På grunn av de store forskjeller i sterisk struktur mellom enantiomerene vil ofte bare den ene enantiomer av et legemiddel eller hormon utøve en bestemt biologisk virkning ved binding til reseptor.