Offerfunn, en gruppe funn fra forhistorisk tid som er nedlagt som offer til en høyere makt, oftest i vann, myr eller ved en jordfast stein. I Skandinavia finnes offerfunn i hele yngre steinalder og omfatter da redskaper av flint, særlig økser, sigder og dolker, samt leirkar. I bronsealderens eldre del synes offerfunn ikke å være så vanlige, men i yngre bronsealder opptrer de svært ofte og omfatter smykker og hårfletter. I hele eldre jernalder forekommer offerfunn. Fra disse tidsavsnitt har man f.eks. moselikene, særlig kjent fra myrer i Danmark og Nord-Tyskland, de store myrfunnene fra Nydam, Kragehul, Torsbjærg og Vimose som omfatter bl.a. skip (Nydam), smykker, mengdevis av våpen samt drakter (utvilsomt krigsbytte ofret av den seirende part). Se også mosefunn.