Nydamfunnet, fra Nydam Mose ved Alssund i Sønderjylland, Danmark, et av de største mosefunn fra eldre jernalder i Danmark. Det består egentlig av to funn. Det første, som ble utgravd 1859–64, skriver seg fra 300-tallet e.Kr. og består hovedsakelig av våpen, redskaper og smykker samt to båter. Den største er 23 m lang og oppbevares nå i museet i Gottorf (nord for Schleswig) sammen med resten av Nydamfunnet, den andre ble ødelagt under den dansk-tyske krig. Nydambåten er utelukkende bygd for roing, og den har hatt 18 årer på hver side. I 1888 kom et nytt funn for dagen; det skriver seg fra ca. 450 e.Kr. og består vesentlig av ornerte metallbeslag.