Nukleoproteiner, betegnelse på komplekser mellom DNA eller RNA og proteiner i cellekjernen og cellens cytoplasma. Kromatin, komplekset mellom cellekjernens DNA og histoner og andre proteiner, er et eksempel på nukleoprotein. RNA-proteinkomplekser har i løpet av 1990-tallet og senere vist seg å spille viktige roller i dannelsen av ferdige budbringer-RNA-molekyler og som regulatorer av genaktivitet.