Nordfrisere, frisisktalende folkegrupper bosatt i Schleswig-Holstein, dels på øyene Föhr, Sylt og Amrum, dels på fastlandet mellom Husum og den dansk-tyske grense. Fra frisernes eldste kjente områder (provinsene Friesland og Groningen i Nederland og Ost-Friesland i Tyskland) har de vandret nordover i tidlig middelalder. Den store forskjellen mellom språket på øyene og på fastlandet kan tyde på en utvandring i to etapper med lang tids mellomrom, men den kan også skyldes substrat av tidligere talte språk i området. Se for øvrig frisere.