(C5H4N)CON(C2H5)2, er nikotinsyrens dietylamid. Det fremstilles på basis av nikotinsyre. Niketamid forekommer vanligvis som en noe viskøs væske eller som en krystallinsk forbindelse med smeltepunkt 24–26 °C. Løselig i vann, etanol og eter. Anvendes noe i medisinen og veterinærmedisinen som sentral- og respirasjonsstimulerende middel.