Navigator, (av navigere og -ator), sjømann; skipper.