Naturtoner, toner frembragt på ventilløse horn og ved overblåsing av enkelte fløytetyper, oppstår av den innelukkede luftsøylens egenresonans.