Soloppgang ved skapelsen
Den gammelegyptiske mytene var sentrale for egypternes verdensforståelse. Myten om solgudens fødsel og død forklarer for eksempel himmellegemenes bevegelser på himmelen. Bildet viser solen som stiger opp over jorden ved skapelsen. På hver side står to gudinner og heller ut vannet som utgjorde urhavet Nun.

De gammelegyptiske mytene er fortellinger om gudene og deres relasjoner og handlinger i urtiden. De utgjør grunnlaget for den gammelegyptiske religionen.

Gammelegyptiske myter er vanligvis bevart som enkeltstående scenarier, snarere enn lineære og helhetlige fortellinger. Mytene var sentrale for egypternes verdensforståelse, og kunne for eksempel gi forklaringer på naturfenomener.

En oppstykket mytologi

Den gammelegyptiske mytologien er med noen få unntak bevart som enkeltstående handlingsscenarier, og ikke som lineære fortellinger slik vi kjenner fra for eksempel mesopotamisk og gresk mytologi. Noen ganger henger flere slike scenarier sammen i større mytologiske sykluser, men siden hver del gjerne finnes i mange ulike varianter kan det være vanskelig å rekonstruere én helhetlig fortelling.

De ulike scenariene opptrer gjerne oppstykket og spredt i kildematerialet fordi de ble brukt i ulike kultiske sammenhenger. For eksempel var første del av Osirismyten særlig relevant for i begravelsesritualet, og kan rekonstrueres ved hjelp av kilder fra graver og gravutstyr. Avslutningen på den samme myten er imidlertid av større relevans for kongeideologien og statskulten, og ble gjengitt i relieff på veggene i de store templene.

En slik «oppstykket» mytologi er et typisk trekk ved oldtidsreligioner, og gjenspeiler mytenes aktive rolle og rituelle bruk i disse kulturene. Myter utgjorde, i likhet med sagn eller folkeeventyr, opprinnelig en muntlig tradisjon. Nedtegning av slike tradisjoner var ikke nødvendig for de som brukte mytene til daglig. I den grad de ble nedtegnet i det hele tatt, ble det gjerne gjort av utenforstående eller i det øyeblikket tradisjonen sto i fare for å gå tapt. Nedtegnelse av muntlig tradisjon fører lett til en kanonisering av mytens form og innhold, noe som igjen medfører endringer i religiøs praksis og uttrykksform.

Til sammenligning vet vi lite om norrøn mytologi før den ble truet av kristendommens anmarsj. Da tradisjonen sto i fare for å bli utryddet så Snorre og andre forfattere seg nødt til å skrive det hele ned, men da var den kristne påvirkningen allerede et faktum. De gammelegyptiske kildene gir et sjeldent rikt innblikk i mytenes form og anvendelse før en slik kanonisering har funnet sted.

Forklarende myter

Den gammelegyptiske mytologien har mange lag med mening, og hver myte kan analyseres på flere nivåer. På ett nivå representerer de gjerne en dramatisering av naturfenomener. Myten om solgudens fødsel og død forklarer for eksempel himmellegemenes bevegelser på himmelen, myten om ‘den himmelske ku’ inneholder referanser til Nilens årlige oversvømmelse, og Osirismyten omhandler syklusene mellom liv, død og nytt liv som egypterne opplevde i jordbruket og naturen overalt rundt seg.

Mytene var viktige bærebjelker i egypternes livssyn og verdensforståelse, som forklaringer på det ellers uforklarlige. De kan videre forstås sosialt som modeller for mellommenneskelige relasjoner, eller som retningslinjer for fordelingen av politisk makt.

Noen sentrale myter

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Baines, J. 1991: «Egyptian myth and discourse: Myth, gods, and the early written and iconographic record.» I Journal of Near Eastern Studies, 50 (2), 81-105.
  • Bonnefoy, Y. 1992: Greek and Egyptian Mythologies. The University of Chicago Press.
  • Goebs, K. 2002: A functional approach to Egyptian myth and mythemes. I Journal of Ancient Near Eastern Religions 2, s. 27-59.
  • Hart, G. 1999: Egyptian Myths. The British Museum Press.
  • Pinch, G. 2002: Egyptian mythology. A guide to the gods, goddesses and traditions of ancient Egypt. Oxford University Press.
  • Steiner, P. 2013: Det gamle Egypt, myter og rituelle skrifter. Oslo: De norske bokklubbene.
  • Stewart, D. 2012: «On defining myth: comparisons of myth theory from an Egyptological viewpoint». In H. Abd El Gawad et. al. Current research in Egyptology 2011: proceedings of the twelfth annual symposium, s. 189-199. Oxford: Oxbow Books.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg