Utsettelse med betaling av forfalt gjeld som gis en enkelt skyldner av dennes fordringshavere, særlig i forbindelse med en prosentvis nedsettelse av den samlede gjeld (akkord).