En matematisk modell er en matematisk representasjon som simulerer en prosess eller konstruksjon.