Anvendt matematikk er matematikk som er direkte rettet mot anvendelsen utenfor matematikken selv, for eksempel i fysikk, IKT og samfunnsøkonomi. Dette står i motsetning til ren matematikk. Betegnelsen anvendt matematikk har også vært brukt i en snevrere betydning som først og fremst begrenser seg til teoretisk mekanikk.. Hele artikkelen