Midtgrunnsmerke, flytende sjømerke som markerer en frittliggende grunne eller fare.