Mesterlære handler om ulike måter kunnskaper og ferdigheter overføres fra en mester til en lærling eller svenn. Lærlinger følger sin mester i praktiske læringssituasjoner og og utviklet ferdigheter i samspill med en sertifisert fagkyndig. Det finnes elementer av mesterlære i en rekke faglige tradisjoner som yrkesfag, praktiske kunstfag, medisin og ulike profesjonsutdanninger.

Lærlingeordningen i Norge reguleres av opplæringsloven, og forvaltes av fylkeskommunene som har ansvar for yrkesopplæringen. I en bedrift følges lærlingen opp kontinuerlig gjennom hele læreperioden. Dette kan forstås som formaliserte strukturer for mesterlære.

I yrkesdidaktikk brukes begrepet også om deltakelse i læringsfellesskap, hvor sosiale læringsprosesser og kroppslig kunnskap er en del av det å utvikle kyndighet og faglig identitet.

Som pedagogisk teori kan mesterlære også forstås som uformell læring i arbeidsfellesskap. Gjennom å ta del i og observere andre, kan en med ingen eller lite erfaring tilegne seg kunnskaper og evner. Mesterlære kan derfor også forstås i lys av taus kunnskap og taus kunnskapsoverføring. Kjennetegn på mesterlære er samspill mellom observasjon, tilbakemelding, refleksjon og utvikling av kompetanse.

Historie

Mesterlære har en lang tradisjon i kunnskapsoverføringen, De mest kjente formene for mesterlære stammer fra europeiske håndverkslaug i middelalderen, hvor det ble skrevet en kontrakt med juridiske forpliktelser som la grunnlaget for opplæringen. En lærling måtte gå i lære over flere år før hen kunne bli tatt opp i et laug som svenn. Disse kontraktene kan også bli sett på som en måte yrkesgrupper fikk kontroll over hvem som kunne innlemmes i fagfellesskapet. Det var også med på å etablere standarder for håndverksfagene. En svenn kunne reise mellom ulike anerkjente mestere, og utvikle sine ferdigheter gjennom å kritisk reflektere over erfaringene hen gjorde og dokumentere at man hadde fått opplæring under en etablert og kjent mester.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Andersen, K. (2003). Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Høyskoleforlaget.

Nielsen, K., & Kvale, S. (1999). Mesterlære: Læring som sosial praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg