Læringsfellesskap er en gruppe mennesker som lærer sammen. De har et felles mål, problem eller utfordring de søker å løse i fellesskap. Læringsfellesskap kan bestå av elever, studenter og profesjonelle som samarbeider om å utvikle ny innsikt eller kompetanse. Læringsfellesskap er et pedagogikkfaglig begrep som bygger på en forståelse av at deltagelse, opplevelse og fellesskap er vesentlig i læring og kunnskapsutvikling.

Begrepet er beslektet med læringsmiljø, men fokuserer i større grad på sosial samskaping av kunnskap enn på psykososiale forhold og trivsel.

Læring i fellesskap

Læringsfellesskap kjennetegnes av at medlemmene av gruppen er med på å skape kunnskap i sine interaksjoner. I et slikt perspektiv er en lærer eller mentor mer en moderator som deltar i en felles prosess, enn en mester som overfører kunnskap til andre. Perspektiver på læringsfelleskap åpner opp for tolkninger av læring som et resultat av gruppeprosesser og samhandling. Sentralt er forståelsen av at mennesker skaper forståelser i fellesskap og kan lære av hverandres deltakelse og opplevelse.

Læringsteori

Studier av læringsfelleskap tar utgangspunkt i et sosiokulturelt læringssyn. Til grunn for dette læringssynet ligger en antakelse om at læring skjer gjennom sosiale prosesser, språk samt meningsdannende prosesser. Denne forståelsen av at læring er sosialt situert trekker på forståelser fra sosialkonstruktivisme og sosial læringsteori. Kjente tenkere i denne tradisjonen er Lev Vygotskij, Jean Lave og Etienne Wenger.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press.
  • Qvortrup, L. (2018). Profesjonelle læringsfellesskap. Gyldendal akademisk.
  • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: Development of higher psychological processes. Harvard university press.
  • Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction. Fri tilgang.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg