meddomsrett

Meddomsrett, betegnelse på retten når den består av flere enn én dommer. Består retten kun av fagdommere, brukes også betegnelsen kollegial rett.

Tingretten

I straffesaker vil tingretten alltid bli satt som meddomsrett bestående av en fagdommer og to legdommere som sammen avgjør skyld- og straffespørsmålet. I unntakstilfeller kan tingretten settes med to fagdommere og tre legdommere.

Lagmannsretten

Anker over straffedommer i tingrettene går til lagmannsrettene.

Her pådømmes straffesakene av en av formene:

  1. tre juridiske dommere med en lagrette (jury) bestående av ti legdommere
  2. en meddomsrett bestående av tre juridiske dommere og fire legdommere
  3. tre juridiske dommere.

Avgjørelse med lagretten skal etter straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 352 skje når det er anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og anken gjelder straff for en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.

Meddomsrett benyttes i andre tilfeller når det er anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet eller ved anker over straffutmålingen for forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, jf. § 332.

Spionsaker behandles i sin helhet av en meddomsrett.

Lovendring om juryen

Stortinget har i juni 2017 vedtatt å oppheve juryordningen, og lovendringen er sanksjonert i statsråd. Ikrafttredelsesdato er vedtatt til 1.1.2018, men slik at saker som er innkommet til lagmannsretten før denne dato, og som avgjøres i løpet av 2018, fortsatt behandles med jury.

Ved anke i straffesaker hvor retten skal prøve skyldspørsmålet, settes lagmannsretten etter ikrafttredelsen i alle saker med to fagdommere og fem meddommere. For at noen her skal finnes skyldige, må fem av syv dommere være overbevist om at den tiltalte er skyldig, hvorav én må være fagdommer. Oppnås ikke dette stemmetallet, skal den tiltalte frifinnes.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg