Maxiller, underkjevene hos leddyr Hos insekter består hodets munndeler av overleppe (labrum), et par overkjever (mandiber) og et par underkjever (maxiller). Hos edderkopper danner basis av pedipalpene maxiller som bidrar til næringsopptak. De fleste krepsdyr, blant annet tifotkreps, har to par maxiller som sitter bak kjevene.