Mauvein, det første syntetiske fargestoff, fremstilt av W. H. Perkin i 1856. Mauvein er fiolettrødt og kan fremstilles ved oksidasjon av toluidinnholdig anilin. Farger bomull direkte, men har nå ingen betydning som tekstilfargestoff. Kjemisk sett tilhører mauvein fenazinfargestoffene.