William Henry Perkin, britisk kjemiker, fremstilte 1856 det første syntetiske tjærefargestoff, mauvein. Grunnla den første fabrikken for fremstilling av syntetiske fargestoffer. Utarbeidet bl.a. en teknisk metode for syntetisk fremstilling av alizaron. Av andre viktige bidrag innen den organiske kjemi kan nevnes hans metode for fremstilling av umettede syrer ved kondensasjon av aldehyder med fettsyrer (Perkins reaksjon).