Myrmekokorer, planter som spres av maur. Disse plantene har frø eller frukter med olje- eller fettrike vedheng, elaiosomer, som fører til at frøene eller fruktene samles og transporteres. Elaiosomet spises av mauren, og resten av frøet eller frukten kastes. Eksempler på norske myrmekokorer er blåveis, enkelte fiolarter, frytle, gullstjerne, hengeaks, jonsokkoll, maurarve, krokhals, gul lerkespore og svaleurt. Jf. maurplanter, myrmekofiler.